ונציאני עץ 50/35 מ"מ, בית ברישפון
ונציאני עץ 50/35 מ"מ, בית ברישפון
וילון ונציאני עץ 50 מ"מ חשמלי בגוון וונגה איסוף עם שלט רחוק במגדלי עזריאלי אדריכליות - דפנה ארנון ואיריס קרפ
וילון ונציאני עץ 50 מ"מ לובי בבניין אפריקה ישראל מימין, הלובי לפני התקנת הונציאנים משמאל, הלובי עם ונציאנים אדריכל, אלי הכהן
וילון תריס ונציאני עץ 50 מ"מ לובי כניסה למשרדי קרן הון סיכון מתחם צמרת היוקרתי, בנין G (צמוד למיגדלי YOO ) אדריכל - אלי הכהן מפקח- אבישי איטר
וילון תריס ונציאני עץ 50 מ"מ חדר ישיבות במשרדי קרן הון סיכון מתחם צמרת היוקרתי, בנין G (צמוד למיגדלי YOO ) אדריכל - אלי הכהן מפקח- אבישי איטר
וילון ונציאנים עץ 50 מ"מ קרן הון סיכון - חדר ישיבות מתחם צמרת היוקרתי, בנין G (צמוד למיגדלי YOO ) אדריכל - אלי הכהן מפקח- אבישי איטר
וילונות גלילה להאפלה וונציאנים עץ 50 מ"מ להצללה במשרדי קרן הון סיכון מתחם צמרת היוקרתי, בנין G (צמוד למיגדלי YOO ) אדריכל - אלי הכהן, מפקח- אבישי איטר
וילון ונציאנים עץ 50 מ"מ קרן הון סיכון - חדר ישיבות מתחם צמרת היוקרתי, בנין G (צמוד למיגדלי YOO ) אדריכל - אלי הכהן מפקח- אבישי איטר
וילונות ונציאנים עץ 50 מ"מ פתרון הצללה יוקרטי במשרדי קרן הון סיכון מתחם צמרת היוקרתי, בנין G (צמוד למיגדלי YOO ) אדריכל - אלי הכהן מפקח- אבישי איטר
ונציאנים להצללה ווילונות גלילה להאפלה במשרדי קרן הון סיכון מתחם צמרת היוקרתי, בנין G (צמוד למיגדלי YOO ) אדריכל - אלי הכהן, מפקח- אבישי איטר
וילון תריס ונציאני עץ 50 מ"מ חדר ישיבות במשרדי קרן הון סיכון מתחם צמרת היוקרתי, בנין G (צמוד למיגדלי YOO ) אדריכל - אלי הכהן מפקח- אבישי איטר
ונציאנים עץ וגלילה בבניין G תל אביב מתחם צמרת היוקרתי, בנין G (צמוד למיגדלי YOO ) אדריכל - אלי הכהן, מפקח - אבישי איטר
וילון תריס ונציאני עץ 50 מ"מ לבן. אדריכל ג'אן קלוד.
וילון ונציאני עץ חשמלי 50 מ"מ בגוון וונגה שלבים פרושים ופתוחים בהפעלה חשמלית אדריכליות דפנה ארנון ואיריס קרפ
וילון תריס ונציאני עץ 50 מ"מ גוון לבן שבור בחדר ילדים - בית פרטי ברעננה אדריכל - ג'אן קלוד
וילון תריס ונציאני עץ 50 מ"מ גוון ונגה בחדר ילדים - בית פרטי ברעננה אדריכל ג'אן קלוד
וילון ונציאני חשמלי עץ 50 מ"מ סגור גוון וונגה אדריכליות - דפנה ארנון ואיריס קרפ
הפעלה חשמלית לוילון ונציאני עץ 50 מ"מ גוון וונגה אדריכליות דפנה ארנון ואיריס קרפ
וילון ונציאני עץ 25 מ"מ באיגוד הבנקים אדריכל אלי הכהן
וילון ונציאני עץ 25 מ"מ באיגוד הבנקים אדריכל אלי הכהן
וילון ונציאני עץ 25 מ"מ בית בקרית אונו אריכלית טל טבת
וילון תריס ונציאני עץ 25 מ"מ בית בקרית אונו אריכלית טל טבת
קרניז לוילון ונציאני עץ 25 מ"מ
וילון ונציאני עץ 25 מ"מ עם סרט במטבח