הוספת קומות לבניין מגורים – הזדמנות טובה להתחדש!

הוספת קומות לבניין מאפשרת לקבל יותר יחידות דיור על אותו שטח קרקע, כלומר מדובר על דבר שיכול לחסוך בקרקעות, וגם להוריד את מחירי הדיור במקרים מסוימים (בעיקר במקומות שבהם הקרקע היא יקרה מאוד).
כאשר מוסיפים קומות לבניין אפשר גם לבצע שיפוץ מקיף בבניין כמו חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה, הוספת מעלית, הוספה של מרפסות, הוספה של מחסנים, שיפוץ הגינה של הבניין, שיפוץ שביל הכניסה של הבניין, שיפוץ חדר הכניסה לבניין, שיפוץ של הגדר שמסביב לגינת הבניין, שיפוץ התאורה החיצונית וגם זאת שבתוך הבניין, שיפוץ חניון הבניין ועוד.

הוספת קומות לבניין מגורים

בדרך כלל ניתן להוסיף לבניין מגורים עוד קומה אחת או שתיים, ורק אם מחזקים אותו בכדי שיעמוד בעומס שנוסף.
כשמדובר על בניין משרדים לעתים אפשר לבצע הוספת קומות גדולה יותר, של למעלה משתי קומות נוספות, אבל חייבים גם לחזק את המבנה בשביל שיעמוד בעומס של הוספת קומות נוספות.
תמ"א 38 (תוכנית מתאר ארצית 38) היא תוכנית המתאר הארצית, לחיזוקם של מבנים מפני רעידות אדמה. על העבודה מתחילה מאפס עם
קידוחי כלונסאות.
התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, התוכנית הזו אושרה ע"י ממשלת ישראל, בחודש אפריל של שנת 2005.
כאשר מדובר על מבני מגורים שזכאים לזכויות הבנייה בגלל התוכנית, רשאית הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאשר את אחד או יותר מן הדברים הבאים:
1. חיזוקו של המבנה בלבד, וזאת ללא תוספות בנייה.
2. סגירה ומילוי של הקומה המפולשת בשביל בנייתן של דירות חדשות, או לשם הרחבת שטח הדירות ששוכנות בקומה הראשונה בבניין.
3. הקמת עד שתי קומות בהן אפשר לבנות דירות חדשות, או להרחיב את שטח הקומה שמתחת, או הקמת אגף נוסף בשטח של שתי קומות טיפוסיות בבניין הקיים בשביל בנייתן של דירות חדשות.
4. הקמת קומה חלקית נוספת בשטח של עד מחצית משטח הקומה שמתחתיה.
כאשר השטח יכול לשמש להוספת יחידות דיור נוספות, או להרחבתן של הדירות ששוכנות בקומה מתחת.
5.חיזוק המבנה והרחבתן של יחידות הדיור הקיימות (עד 25 מ"ר ברוטו לכל דירה), כאשר התוספת חייבת לכלול מרחב דירתי מוגן בשטח של 12 מ"ר ברוטו ו- 9 מ"ר נטו.

היתרונות לדיירים הנוכחיים במידה ומתבצעת הוספת קומות לבניין

במסגרת תוכנית תמ"א 38 הדיירים הנוכחיים מקבלים בניין ששופץ באופן יסודי, וכעת הוא עמיד יותר בפני רעידות אדמה בגלל שיסודותיו חוזקו.
במסגרת הוספת קומות לבניין קיים, הדיירים מקבלים במקרים רבים חדר נוסף שהוא ממ"ד (מרחב דירתי מוגן) שיכול לשמש אותם במקרה של מלחמה שבה נורים טילים ורקטות אל עבר הישוב שבו הם מתגוררים.
לעתים הדיירים מקבלים מחסן או מרפסת חדשים.
בדרך כלל הדיירים מקבלים מעלית אם לא הייתה כזאת בעבר.
הדיירים הנוכחיים מקבלים שיפוץ של הגינה.
הדיירים הנוכחיים מקבלים בדרך כלל גם שביל כניסה משופץ, חדר כניסה משופץ, מערכת אינטרקום ודלת חדשה לבניין.
לעתים גם משופצת הגדר שמסביב לבניין.
לפעמים הבניין המשופץ גם מקבל מכלי גז שמוטמנים באדמה, שהם יותר בטיחותיים לשימוש.
הדיירים מקבלים לפעמים חדר פחי אשפה משופץ.
הדיירים מקבלים לעתים תריס חשמלי לסלון הדירה.
הדיירים מקבלים צביעה מחודשת של קירות הבניין החיצוניים ולעתים גם חיפוי חדש לקירות.
הדיירים מקבלים לפעמים גם צביעה מחודשת של חדר המדרגות של הבניין.
מכל הסיבות הללו כדאי לדיירים לבצע הוספת קומות לבניין במסגרת תמ"א 38 (תוכנית מתאר ארצית 38(
ולכן זאת הזדמנות נהדרת להתחדש באביזרים ופתרונות הצללה לבית!
הוספת קומות לבניין מאפשרת לקבל יותר יחידות דיור על אותו שטח קרקע, כלומר מדובר על דבר שיכול לחסוך בקרקעות, וגם להוריד את מחירי הדיור במקרים מסוימים (בעיקר במקומות שבהם הקרקע היא יקרה מאוד).
כאשר מוסיפים קומות לבניין אפשר גם לבצע שיפוץ מקיף בבניין כמו חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה, הוספת מעלית, הוספה של מרפסות, הוספה של מחסנים, שיפוץ הגינה של הבניין, שיפוץ שביל הכניסה של הבניין, שיפוץ חדר הכניסה לבניין, שיפוץ של הגדר שמסביב לגינת הבניין, שיפוץ התאורה החיצונית וגם זאת שבתוך הבניין, שיפוץ חניון הבניין ועוד.

הוספת קומות לבניין מגורים

בדרך כלל ניתן להוסיף לבניין מגורים עוד קומה אחת או שתיים, ורק אם מחזקים אותו בכדי שיעמוד בעומס שנוסף.
כשמדובר על בניין משרדים לעתים אפשר לבצע הוספת קומות גדולה יותר, של למעלה משתי קומות נוספות, אבל חייבים גם לחזק את המבנה בשביל שיעמוד בעומס של הוספת קומות נוספות.
תמ"א 38 (תוכנית מתאר ארצית 38) היא תוכנית המתאר הארצית, לחיזוקם של מבנים מפני רעידות אדמה. על העבודה מתחילה מאפס עם
קידוחי כלונסאות.
התוכנית הוכנה ביוזמת המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, התוכנית הזו אושרה ע"י ממשלת ישראל, בחודש אפריל של שנת 2005.
כאשר מדובר על מבני מגורים שזכאים לזכויות הבנייה בגלל התוכנית, רשאית הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאשר את אחד או יותר מן הדברים הבאים:
1. חיזוקו של המבנה בלבד, וזאת ללא תוספות בנייה.
2. סגירה ומילוי של הקומה המפולשת בשביל בנייתן של דירות חדשות, או לשם הרחבת שטח הדירות ששוכנות בקומה הראשונה בבניין.
3. הקמת עד שתי קומות בהן אפשר לבנות דירות חדשות, או להרחיב את שטח הקומה שמתחת, או הקמת אגף נוסף בשטח של שתי קומות טיפוסיות בבניין הקיים בשביל בנייתן של דירות חדשות.
4. הקמת קומה חלקית נוספת בשטח של עד מחצית משטח הקומה שמתחתיה.
כאשר השטח יכול לשמש להוספת יחידות דיור נוספות, או להרחבתן של הדירות ששוכנות בקומה מתחת.
5.חיזוק המבנה והרחבתן של יחידות הדיור הקיימות (עד 25 מ"ר ברוטו לכל דירה), כאשר התוספת חייבת לכלול מרחב דירתי מוגן בשטח של 12 מ"ר ברוטו ו- 9 מ"ר נטו.

היתרונות לדיירים הנוכחיים במידה ומתבצעת הוספת קומות לבניין

במסגרת תוכנית תמ"א 38 הדיירים הנוכחיים מקבלים בניין ששופץ באופן יסודי, וכעת הוא עמיד יותר בפני רעידות אדמה בגלל שיסודותיו חוזקו.
במסגרת הוספת קומות לבניין קיים, הדיירים מקבלים במקרים רבים חדר נוסף שהוא ממ"ד (מרחב דירתי מוגן) שיכול לשמש אותם במקרה של מלחמה שבה נורים טילים ורקטות אל עבר הישוב שבו הם מתגוררים.
לעתים הדיירים מקבלים מחסן או מרפסת חדשים.
בדרך כלל הדיירים מקבלים מעלית אם לא הייתה כזאת בעבר.
הדיירים הנוכחיים מקבלים שיפוץ של הגינה.
הדיירים הנוכחיים מקבלים בדרך כלל גם שביל כניסה משופץ, חדר כניסה משופץ, מערכת אינטרקום ודלת חדשה לבניין.
לעתים גם משופצת הגדר שמסביב לבניין.
לפעמים הבניין המשופץ גם מקבל מכלי גז שמוטמנים באדמה, שהם יותר בטיחותיים לשימוש.
הדיירים מקבלים לפעמים חדר פחי אשפה משופץ.
הדיירים מקבלים לעתים תריס חשמלי לסלון הדירה.
הדיירים מקבלים צביעה מחודשת של קירות הבניין החיצוניים ולעתים גם חיפוי חדש לקירות.
הדיירים מקבלים לפעמים גם צביעה מחודשת של חדר המדרגות של הבניין.
מכל הסיבות הללו כדאי לדיירים לבצע הוספת קומות לבניין במסגרת תמ"א 38 (תוכנית מתאר ארצית 38(
ולכן זאת הזדמנות נהדרת להתחדש באביזרים ופתרונות הצללה לבית!
 

לקבלת הצעת מחיר מלאו את הפרטים

טלפון: 03-3752585  

 דוא"ל:  
wintexisrael@gmail.com

  ווינטקס - פתרונות הצללה